Creieu que hi ha alguns aspectes que es podrien millorar respecte als actes, festes...?

Poseu-vos en contacte amb l'associació mitjançant el correu electrònic avcalblau@gmail.com